Vi erbjuder följande tjänster i samband med stenläggningsarbeten:

  • gatstenbeläggning för körbanor,
  • gång- och cykelvägar,
  • trädgårdar vid husen, 
  • inre gårdar.
  • gatstentrappor och terrasser.