Arbeten med asbest och med demontering av asbestinnehållande material:

  • demontering av asbesthaltiga delar från byggnader
  • installationer eller utrustningar
  • borttransportering