Personas datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz salmart.lv

Mēs kārtīgi sekojam un rūpējamies par mūsu interneta vietnes apmeklētāju personas datu drošību un konfidencialitāti, katru reizi apmeklējot vietni - salmart.lv. Lietošanas noteikumi un Personas datu aizsardzības noteikumi sniedz pilnīgu izskaidrojumu attiecībā uz to, kādā veidā tiek aizsargāti personas dati vai jebkāda cita informācija, kas mums tiek iesniegta.

Kā mēs apkopojam informāciju?

Mēs apkoposim sekojošu informāciju:

  • vārds, uzvārds;
  • uzņēmuma nosaukums;
  • e-pasta adrese;

Informācija var tikt apkopota un apstrādāta šādos gadījumos:

  • ja apmeklējat mūsu mājaslapu vai izmantojat jebkādus citus resursus mūsu interneta vietnē;
  • ja aizpildāt reģistrācijas formu, kas pieejamas mūsu mājaslapā;
  • ja sazināties ar mūsu personālu telefoniski, elektroniski vai jebkādā citā veidā.

Kā mēs izmantosim informāciju?

Jūs piekrītat, ka informācija, ko Jūs mums sniedzat, tiks reģistrēta elektroniski un var tikt izmantota šādiem mērķiem:

  • lai sazinātos ar Jums;
  • lai sniegtu konsultāciju un iepazīstinātu ar jaunumiem.