Darbs ar azbestu un azbestu saturošu materiālu demontāža:

  • azbestu saturošo daļu nomontēšana no ēkas,
  • instalācijas vai iekārtas, 
  • aizvešana.